TOM XXX – 2012 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXX

Contents

Editorial

Articles

Agnieszka Włoczewska
Mystical personality hidden in metaphorical net in Wojtyla’s writings

Agnieszka K. Haas
“There is a transparent land in me”. e night of the mind and light metaphors in the juvenile poetry of Karol Wojtyła

Tomasz Nawracała
To be with God in eternity. The concept of paradise in the teaching of John Paul II

Krzysztof Drews
The priestly ministry in the teaching of John Paul II during his pilgrimages to his homeland

Janusz Szulist
The reception of the “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World” in the blessed John Paul’s II social encyclicals

Andrzej Anderwald
The message of John Paul II on a dialogue of theology with natural sciences

Jacek Grzybowski
From the family and from the culture – the nation by John Paul II

Tomasz Biedrzycki
25 years after the encyclical Sollicitudo rei socialis by John Paul II

Andrzej Jan Chodubski
About John Paul’s II teaching dealing with parliament and public life institutions

Marek Żmudziński
John Paul II – Pontifex Maximus of interreligious dialogue

Paweł Bijak
John Paul II as Conservator Patromonium Ecclesiae

Stanisław Chrobak
John Paul II “Memory and Identity” as Grounds of Humanism

Wojciech Cichosz
Pedagogy of personal autonomous freedom according to Blessed John Paul II in the light of the encyclical Fides et Ratio

Mirosław Twardowski
John Paul II and His Concept of ‘Human Ecology’ as a Key to Solving of the Ecological Crisis

Jarosław Babiński
„The Environmental Issue” in the teaching of John Paul II

Revievs and discussions

Paweł Bijak (rec.)
Bp Karol Wojtyła, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie, Kraków – Rzym 2011, ss. 72

Wojciech Cichosz (rec.)
Lucjan Balter SAC, Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2010, ss. 342

Wojciech Cichosz (rec.)
Ks. Józef Krukowski, ks. Wiesław Kraiński, ks. Mirosław Sitarz (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, seria Scripta Theologica Thoruniensia, t. 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246

Jacek Meller (rec.)
Michele Aramini, Bioetyka dla wszystkich, przeł. L. Wyganowska, eSPe, Kraków 2011, ss. 335

Adam Romejko (rec.)
Wiktor Moszczynski, Hello, I’m Your Polish Neighbour. All about Poles in West London, AuthorHouse™ UK Ltd., Milton Keynes 2010, ss. 155

Adam Romejko (rec.)
ks. Józef Młyński, ks. Władysław Szewczyk, Migracje zarobkowe Polaków. Badanie i refleksje, Biblos, Tarnów 2010, ss. 124

Adam Romejko (rec.)
Arkadiusz Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Oficyna „Oko”, Gdańsk – Elbląg 2011, ss. 120

Adam Romejko (rec.)
Ewa Winnicka, Londyńczycy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 205

Mirosław Twardowski (rec.)
Paweł Bloch: Urojony Bóg Richarda Dawkinsa, Wydawnictwo Flavius, Warszawa 2011, ss. 190

Dariusz Zagorski (rec.)
Ks. Tomasz Kaczmarek, «Seges Ecclesiae». Eklezjalny wymiar męczeństwa w nauczaniu św. Augustyna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 242

About the Authors