TOM XXVIII – 2011 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXVIII

Contents

Editorial

Articles

Marek Karczewski
“Rachel weeping for her children…” (Matthew 2:18). Martyrdom of children in the light of Mt 2,16‒18

Maciej Szczepaniak
The Church versus the education of children – media consumers

Artur Filipiak
The child as the subject of catechesis in the context of changing socio-cultural situation

Mirosław Gogolik
Religious Education of preschool children in the light of the new Catechetical Curriculum of the Catholic Church in Poland

Krzysztof Mierzejewski
The legal requirements of child admission to the sacrament of baptism

Monika Zbrojewska, Amadeusz Małolepszy
Child as a witness in a criminal procedure

Anita Sobczyk
The opinion of Tadeusz Styczeń referring to the legal protection of unborn babies

Iwona Grzegorzewska
Resiliency factors predicting psychological adjustment among children and family

Natalia Gniadek
A Mother and a Child in a prison

Magdalena Ewa Ruszel
Child as a spiritual orphan

Marek Kluz
The importance of penalties in the process of educating and shaping the personality of the child in the family and school

Agnieszka Regulska
Family forms of the orphaned child care

Mirosława Nyczaj-Drąg
A child as an investment for the parents from middle class

Elżbieta Michałowska
Violence from theperspective: school – teacher – student. Cooperation or rivalry?

Małgorzata Gruchoła
The protection of minors in the Internet as a task and challenge for families in the countries of the European Union

Agnieszka Teterycz-Puzio
Child and Childhood in the Light of Selected Narrative Sources (until the end of the 14th century)

Monika Nawrot-Borowska
Before giving birth. Duties of a pregnant woman in the light of handbooks from the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries

Zdzisław Kropidłowski
The concern for mother and child in a Prussian document pertaining to social life of the late 18th century

Andrzej Jan Chodubski
Tradition in the bringing up of a child in the caucasian culture space

Dorota Żołądź-Strzelczyk
“Without speech” – that is the beginning of human life. Baby and small child care in Poland in modern times

Agnieszka Włoczewska
Trojan horse or child in the world of absurd

Revievs and Discussions

Adam Romejko (rec.)
Biskup na walizkach. Z arcybiskupem Szczepanem Wesołym rozmawia Aleksandra Klich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ss. 176

Adam Romejko (rec.)
René Girard, Gewalt und Religion. Ursache oder Wirkung? Herausgegeben, mit zwei Gesprächen und einem Nachwort von Wolfgang Palaver, Wydawnictwo: Matthes & Seitz, Berlin 2010, ss. 104

Dariusz Spychała (rec.)
Księga prześwietnego bractwa bułkarzy i ciastkarzy królewskiego miasta Gdańska zapoczątkowana w Roku Pańskim 1724, w której zapisano nazwiska nowych czeladników po latach terminowania, opracował i wydał Zdzisław Kropidłowski,Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, ss. 315

Dariusz Spychała (rec.)
Bożena Stawoska-Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-VI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, ss. 616

Małgorzata Gruchoła
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom, 16-17 marca 2011 r.

Jacek Meller
Sprawozdanie z konferencji Wychowanie do życia w rodzinie: wyzwania – szanse – zagrożenia, Toruń, 31 marca 2011

Adam Romejko
Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych ku czci ks. prof. Józefa Niewiadomskiego – Dziekana Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Innsbruckiego

About the Authors