TOM XXVII – 2010 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXVII

Contents

Editorial

Articles

Dariusz Dziadosz
Theological Structure of the Eden Narrative (Gen 2,4b‐25)

Krzysztof Smykowski
Hans Urs von Balthasar’s philosophical nature of the truth

Aleksander Gendera
Saint Joseph in Priestly Formation and in the Life of Priests

Piotr Artur Sokołowski
The Inaccurately Missiological Concepts as one of the Possible Causes of the Modern Crisis of the Missionary Activity on the Basis of Some Pastoral Documents

Jacek Bramorski
Music in the context of theological thought of St. Thomas Aquinas

Wojciech Cichosz, Lucyna Urbanowicz-Pluto
The Madonna of Sianowo and Swarzewo – the Queen of Kashubian Hearts

Piotr Stefaniak
Tertiary sisters of the Preachers Order in Pomerania in 14‒16th century

Wojciech Zawadzki
Diocesan priests of Great and Small Lowlands and the Powiśle area in the years 1525‒1945

Stanisław Dziekoński
Father Professor Władysław Kubik – Educationalist in the Service of Religious Education

Adam Drozdek
Feofan Prokopovich: from theology to politics

Wojciech Stankiewicz
Abortion and euthanasia in the context of the right to life

Wiesław Kraiński
Judging on nullity of marriage in virtue of total simulation together with other grounds of nullity within marital consent in decisions of the Roman Rota

Marek Orski
Camps in Działdowo during World War II

Marek Rewizorski
Main assumptions of the process of the globalization in the contemporary world

Dominik Kubicki
The forecast socio‐ecological crisis of the 21st century as a consequence
of globalization processes at the close of the second millennium?

Andrzej Chodubski
Poles and migration challenges in Europe since 1989

Waldemar Wesoły
Why does the Church protect the private property?

Mirosław Michalik
Value judgment and semantics of the truth in the homilies of John Paul II

Reviews and discussions

Tomasz Białobrzeski (rec.)
Diego Zalbidea, El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable, Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona 2008, ss. 318

Wojciech Cichosz (rec.)
Ks. Alfred Franciszek Cybula, Ksiądz w Belwederze. Okruchy wspomnień ks. kapelana Prezydenta, t. 2, 1992, Drukarnia Loretańska w Warszawie, Gdańsk Oliwa 2010, ss. 336

Wojciech Cichosz (rec.)
William P. Young, Chata, Nowa Proza, Warszawa 2009, ss. 282

Maciej Manikowski (rec.)
Ks. Bogdan Ferdek, Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2010, ss. 284

Adam Romejko (rec.)
For René Girard. Essays in Friendship and in Truth, red. Sandor Goodhart,
Joergen Joergensen, Tom Ryba, James G. Williams, Michigan State University Press, East Lansing 2009, ss. 289

Adam Romejko (rec.)
Ks. Wojciech Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Wydawnictwo TYPO 2, Warszawa 2010, ss. 567

Krzysztof Smykowski (rec.)
Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2010, ss. 383

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Karolina Kosińska, Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 154

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 260

Sławomir Zatwardnicki (rec.)
Reinhard Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Homo Dei, Kraków 2009, ss. 306

Wiesław Wójcik
Wszystko dla Boga i Polonii. Specyfika Towarzystwa Chrystusowego – przygotowanie do duszpasterstwa polonijnego i zadania Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego

Adam Romejko
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”, Poznań, 12 października 2010 r.

About the Authors