TOM XXV – 2009 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXV

Contents

Editorial

Articles

Andrzej Dańczak
Locutio mundi: Meaning and Range of the Concept of Sacramentality of the World

Krzysztof Drews
Bishop’s Ministry in the Church in Present Day

Grzegorz Szamocki
The Torah and the Former Prophets, that is the Great Historical Work of the Old Testament

Grzegorz Szamocki, Dominika Pietkiewicz
The Recompense of God according to Koheleth

Wiesław Kraiński
Epilepsy as the Cause of Ascertainment of Marriage Invalidity in the Rota Body of Rulings

Joanna Leska-Ślęzak
The Polish Catholic Mission in Holland – Operation and Functioning

Arkadiusz Modrzejewski
The Catholic Model of the Universal Civilization in the Pastoral Letters of Gioacchimo Pecci (1810‒1903), the bishop of Perugia

Grzegorz Hołub
On Two Manners of Acquiring Organs for Transplantation

Janusz Szulist
Communicative Activity as a Way of Social Systems Existence – Jürgen Habremas

Andrzej Chodubski
National and Ethnic Minorities on the Gdańsk Coast

Jarosław Ślęzak
Migration to Gdańsk after the Year 1989 – Opportunities and Barriers

Dariusz Pater
On Convergence of Polish and Jewish Cultures. A Case Study of Przysucha

Adam Romejko
A Polish Oedipus. On the Situation of the Polish Community in Great Britain in the Context of the TV serial Londoners

Wojciech Stankiewicz
Social and Legal Position of Women in Islamic Religion

Jakub Potulski
Russian Geopolitical Vision – Scandobyzantium

Wojciech Cichosz
The Beginning of Writing and Books. Historical and Cultural Reconnaissance

Reviews and discussions

Wojciech Cichosz (rec.)
Heinz Nussbaumer, Odkryć w sobie mnicha. Pielgrzymując na górę Athos, tłum. z j. niem. T. Sotowska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009, ss. 120

Filip Krauze (rec.)
Andrzej Anderwald, Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych, Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, ss. 306

Dominik Nowak (rec.)
Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus.Band I/1.1. Texte zum Markusevangelium. Herausgegeben von Udo Schnelle unter Mitarbeit von Manfred Lang und Michael Labahn, Walter de Grutyer, Berlin – New York 2008, ss. I-VI, 1-879

Adam Romejko (rec.)
Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221

Adam Romejko (rec.)
Gerhard Gnauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 312

Wojciech Stankiewicz (rec.)
Henryk J. Sokalski, Odrobina prewencji: dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007, ss. 328

Łukasz Wdowczyk (rec.)
Michał Heller, Podglądanie Wszechświata, Znak, Kraków 2008, ss. 213

About the Authors