TOM XXIX – 2011 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXIX

Contents

Editorial

Articles

Blanka Ewa Szymańska
Topicality of Saint Basil’s the Great teaching on the issue of superior’s service

Agnieszka Burakowska, Wiel Eggen
That they be all – together holy in truth (Jn 17,19)

Jarosław Lisica
The virtue of patience in the context of St Thomas Aquinas’ aretology

Grzegorz Szamocki
The Identity of the Biblical Israel and Tolerant Attitudes in the Light of the Old Testament

Janusz Wilk
Mysteriousness of the Messenger in Jer 20,15‒17

Dominik Nowak
The problem of the interpretation of Jesus’ parables

Krzysztof Mierzejewski
The concept of „the good of o spring” as a source of marital rights and duties in the light of Canon Law

Robert Kantor
Sponsor for Confirmation in John Paul II Code of Canon Law. Some remarks regarding canon 893

Beata Banaszek
An Outline History of the Pastoral Care in the Polish Border Guard

Łukasz Burkiewicz
The Polish episode in Cypriot endeavours to dump the supremacy of the Mamluks’ sultanate

Józef Włodarski, Kinga Maria Kantorska
Between war and peace – international implications and the guaranties of Oliwa Peace, May 3rd, 1660

Adam Kucharski
Tourism and education. A Foreign travel of a young Polish magnate in the account of fr Kazimierz Jan Wojsznarowicz (1667‒1669)

Adam Drozdek
Kozlovskii’s secretive Catholicism

Adam Klein, Grzegorz Piwnicki
The development of culture life institutionalism and contemporary situation of the national and ethnic minorities at the Gdańsk Coast

Andrzej Jan Chodubski
Vectors of changes of the life of the Polish community in the USA

Marek Zambrzycki
The issue of Polish-Lithuanian relations in the light of mimetic theory of René Girard

Joanna Leska-Ślęzak
The Hallmarks of the Dutch Culture

Marek Rewizorski
Transnational corporations and the globalization: deliberations of the genesis and the evolution of multinational enterprises to 1929

Lucyna Przybylska
Religious street names of the Archdiocese of Gdansk

Zofia Dambek
Urbi et orbi by Michał Budzyński – the story on emigrant’s temptation and confession (literary and biographical excursion)

Urška Zabukovec
„The critical Moment”. The Spiritual State of The Individual and Perception of Reality in The Karamazov Brothers by Dostoevsky

Agnieszka K. Haas
“On Wings of Peace and Morning Air…” Klopstock, Tersteegen and the Young Hölderlin: Poetical Visions of Silence

Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska
“Kukuryku” series in the postwar edition of the Fable and the Fairy Tales Publishing House (Wydawnictwo Bajek i Baśni)

Reviews and discussions

Adam Romejko (rec.)
Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) “Polski Nobel”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2011, ss. 189

Filip Krauze (rec.)
Carl Anderson, Cywilizacja Miłości. Co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2009, ss. 227

Mirosław Twardowski (rec.)
François Euvé, Darwin i chrześcijaństwo, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, ss. 193

Maciej Manikowski (rec.)
Ks. Jacek Froniewski, Teologia anamnezy eucharystycznej jako pamiątki uobecniającej ofiarę Chrystusa i jej implikacje ekumeniczne, Rozprawy naukowe 84, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2011, ss. 360

Adam Romejko (rec.)
Raport o stanie wiary w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ss. 220

Adam Romejko (rec.)
Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500-2010, red. T. M. Devine, David Hesse, Birlinn Ltd, Edinburgh 2011, ss. 211

Wojciech Cichosz (rec.)
VERITAS cum CARITATE – INTELLEGENTIA cum AMORE, red. Czesław Rychlicki, Ireneusz Werbiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 873

About the Authors