TOM XXI – 2007 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XXI

Contents

Editorial

Letter of the Holy Father Benedict XVI

Cardinal Tarcisio Bertone
Speech to the Professors and Alumni of GSD

Articles

The Bible – Literature – Interpretations

Jacek Bramorski
Beatitudes as a Christian Morality Programme from the Biblical Perspective

Grzegorz Szamocki
Meaning of Miracles in the Bible

Adam Romejko
“For I know [that] my redeemer liveth” (Job 19, 25). Concept of Sacrifice According to René Girard

Adam Świeżyński
„Did the sheep eat the rose?” Attempt at Biblical and Symbolic Interpretation of “The Little Prince” by Antoine de Saint-Exupéry

Andrzej Penke
Beauty of the Word Incarnate According to Fyodor Dostoevsky

Faith – Theology – Spirituality

Filip Krauze
Should we Believe in Miracles?

Marek Czajkowski
On Relation between Faith and the Missionary Work of the Church – the 50th Anniversary of Pope Pius XII’s “Fidei Donum” Encyclical

Andrzej Dańczak
“Creatio ex nihilo” Formula as a Theological Concept

Adam Romejko
Drama of Salvation – a Theological Reception and Transformation of Mimetic Theory as Defined by R. Schwager

Fabian Tokarski
Mysticism as Christian’s Path to God

Grzegorz Rafiński
Mystical Life According to St. Paul. (Methodological Introduction)

History – Music – Artistic Work

Robert Kaczorowski
Teaching on Holy Mother in the 19th century Catechism Books in Warmia Region

Robert Kaczorowski
“Catechism Song” from the J. Siedlecki’s Songbook of 1886

Janusz J. Jasiewicz
Cistercian Liturgical Poetry – a Rhymed Office “Laetare Germania”

Janusz J. Jasiewicz
Liturgical and Musical Tradition of St. Mary’s Church in Gdańsk, in the Light of the Manuscript Ms. Mar. F 405 from the Library of the Polish Academy of Sciences in Gdańsk

Society – Education – Care

Tomasz Biedrzycki
Consumptionism as a New Social Issue

Adam Romejko
Austrian Policy towards National and Religious Minorities

Łukasz Idem
Christian Initiation of Child in Family

Wojciech Cichosz
De l’ecole chretienne a l’ecole laique

Bronisław Grulkowski
Celibacy – Sublimation or Relation?

Jacek Meller
Moral Aspect of Using Human Corpses

Reviews and Commentaries

Wojciech Cichosz (rec.)
Stanisław Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, ss. 619

Andrzej Dańczak (rec.)
Hans Kung, Der Anfang aller Dinge. Natruwissenschaft und Religion, Piper, Muchen 2005, ss. 246

Andrzej Dańczak (rec.)
Livio Fanzaga, „Credo”. Le merita fondamentali Della fede,San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, ss. 291

Andrzej Dańczak (rec.)
Carsten Peter Thiede, Jesus, Man of Myth?, Lion, Oxford 2005, ss. 158

Bronisław Grulkowski (rec.)
Armando Favazza, Religia i psychologia, tłum. z wł. B. Stokłosa, Świat Książki, Warszawa 2006, ss. 399

Bronisław Grulkowski (rec.)
Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. S. Głaz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 672

Robert Kaczorowski (rec.)
Ks. Stanisław Bogdanowicz, Na Wojciechowym szlaku. Pierwsze lata Archidiecezji Gdańskiej, Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Nowy Bukowiec – Gdańsk 2007, ss. 432

Adam Romejko (rec.)
Hans Urs von Balthasar, Odpowiedź wiary, tłum. z niem. W. Szymona, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2007, ss. 184

Adam Romejko (rec.)
Prześladowani i zapomniani, Raport o prześladowaniach chrześcijan w latach 2005-2006, red. John Pontifex, tłum. z ang. A. M. Bereda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Warszawa 2007, ss. 96

Summary

About the Authors