TOM XX – 2007 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XX

Contents

Editorial

Articles

My adventure with the New Evangelization

Anna Kaczorowska
The activity of the Catholic Society ”Jesus Lives” as an example of implementation of the New Evangelization

Appendix: The index of the founders and members of the Catholic Society ”Jesus Lives”

The Evangelizing Secret of the Desert

Irena Neumueler
“Poor” Evangelization – the case of Martha Robin

Włodzimierz Zatorski
Monasticism for the laymen

In the Servive of the New Evangelization

Jacek Dudzic
A dispute over the novelty of the New Evangelization

Bp Andrzej Siemieniewski
The Evangelizing Kerygma – an attempt at theological exploration

Jacek Socha
Lay Catholics and the New Evangelization

Mateusz Warmijak
The role of Christian music in the New Evangelization

Janusz Witkowski
The charisma of God’s Servant, Reverend Franciszek Blachnicki, in the service of the “Living Church”

In the Service of Formation and Prayer

Roman Jaworski
How to assess a religious maturity?

Marek Chmielewski
The spirituality of a lay apostle

Ks. Fabian Tokarski
Ewangelizacja w procesie formacji duchowejw Ruchu „Światło-Życie”

Karol Meissner OSB
Stworzenie – grzech – Odkupienie a małżeństwo

Bogdan Borys
Psychologiczne uwarunkowania w funkcjonowaniu małżeństwa i rodziny

Grażyna Rymaszewska
Wpływ relacji z ojcem i matką na kształtowanie się osobowości dziecka

Ks. Jacek Nawrot
Mężczyzna w roli ojca – powołanie wszystkich czy wybranie niektórych?

Ks. Łukasz Idem
Ewangelizacja w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II

W SŁUŻBIE PRAWDY I WOLNOŚCI

Bp Andrzej Siemieniewski
Nauka w rękach ideologów

Aleksander Posacki SJ
Współczesne psychomanipulacje i okultyzm w kontekście zjawiska antyewangelizacji

Joseph-Marie Verlinde
Zagrożenia New Age wobec kultury zachodniej

Jarosław Olszewski
Pułapki astrologii

Przemysław Kiszkowski
Radiestezja – uwagi wierzącego fizyka

Ks. Andrzej Kowalczyk
Ewangelizacja a zniewolenie demoniczne – refleksje egzorcysty

Summary

Table of Contents

Noty o autorach