TOM XVIII-XIX – 2005-2006 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XVIII-XIX

Spis treści

Od Redakcji

1. Między zagładą a ocaleniem.

Ks. Bogdan W. Matysiak
Święto Purim znakiem ocalenia ludu JHWH.

Ks. Adam Romejko
Sytuacja społeczeństw islamskich we współczesnej Afryce w świetle publikacji tygodnika “Der Spiegel”.

Michał Moskiewski, Ks. Jacek Socha
Terroryzm jako problem etyczny.

Ks. Andrzej Penke
L’idea dell’onnicolpevolezza nei “Fratelli Karamazov” di F. Dostoevskij.

Marek Majewski
“Bo tak naprawdę, to myśmy nigdy nie uwierzyli” – problem braku wiary w twórczości biskupa Józefa Zawitkowskiego na przykładzie “Świętokrzyskich kazań radiowych”.

Ks. Andrzej Dańczak
Wymiar świętości i grzechu w Kościele proszącym o przebaczenie.

Ks. Andrzej Dańczak
Chrystologia jako klucz do antropologii w dokumencie “Wspólnota i służba. Osoba, obraz Boga”.

Krzysztof Konkol
Bóg w filozofii nadziei Ks. Józefa Tischnera

Ks. Adam Świeżyński
O modelach strategii życia jako drogach do nieśmiertelności.

2. W poszukiwaniu tożsamości nauczyciela – wychowawcy.

Ks. Paweł Góralczyk
Szczególne powołanie nauczyciela.

Ks. Wojciech Cichosz
Czytelność aksjologiczna nauczyciela – wychowawcy.

Ks. Zbigniew Marek
Nauczyciel jako osoba kształtująca proces moralnego wychowania młodzieży.

3. Oblicza duszpasterskiej troski Kościoła.

Piotr Brzozowski
Wychowanie do czystości w ujęciu Karola Meissnera.

Piotr Lempart
Ojcowski wymiar posługi kapłana-spowiednika we współczesnym kontekście społeczno kulturowym.

Dariusz Skrzypkowski
Troska duszpasterska Kościoła o osoby pozostające w związkach niesakramentalnych.

Recenzje i omówienia:

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Patrick Madrid, Why Is That in Tradition? Our Sunday Visitor, Huntington (Indiana)2002, s.223.

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Giovanni Ancona, Escatologia cristiana., Queriniana, Brescia 2003, ss.414.

Ks. Andrzej Dańczak (rec.)
Mirella Susini, Il martirio cristiano esperienza di incontro con Cristo. Testimonianze dei primi tre secoli. Edizioni Dehoniane, Bologna 2002, ss.160.

Ks. Rober Kaczorowski (rec.)
Ks. Stanisław Bogdanowicz. Czas burzenia- czas budowania. Kościół Gdański w społeczeństwie odzyskującym wolność.1984-1992. Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Nowy Bukowiec 2004, ss.551.

Ks. Robert Kaczorowski (rec.)
Stefan Samerski (Hg.), Das Bistum Danzng in Lebensbildern. Ordinariem, Weihbischofe, Generalvikare, Apostolische Visitatorem 1922/25 bis 2000, w serii Religions – und Kulturgeschichte in Ostimittel – und Sudosteuropa, Band 3, Munstern – Hamburg – London 2003, ss.159.