TOM XII – 1999 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XII

Spis treści

ARTYKUŁY

Ks. Maciej Bała
Rys biograficzny i bibliografia prac śp. ks. prof. dr. hab. Kazimierza Kloskowskiego.

Ks. Kazimierz Kloskowski, Ks. Sławomir Czalej
Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze.

Ks. Grzegorz Gólski CM
Chrystiana Wolffa nauka o przyczynach w Philosophia prima sive antologia.

Ks. Maciej Bała
Złota reguła jako miejsce spotkania filozofii i teologii według Panią Ricoeura.

Ks. Wiesław Szlachetka
Przyszłość świata w świetle Biblii.

Ks. Filip Krauze
Wiara i rozum w tajemnicy wcielenia. W kierunku syntezy teologicznofundamentalnej.

Ks. Jacek Bramorski
Formacja kapłańska jako wejście w “promieniowanie ojcostwa” w świetle myśli Jana Pawła II.

Ks. Janusz Balicki
Społeczny wymiar Międzynarodowego Roku Seniora – 1999.

Ks. Bronisław Grulkowski
Przeżywanie czasowości w postawach „ być” i „ mieć”.

Ks. Mirosław Paracki
Sakrament chrztu świętego w Kościele gdańskim przed Vaticanum II.

Ks. Mirosław Paracki
Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie w latach 1957-1962.

Ks. Robert Kaczorowski
Jana Pawła II mówienie o kulturze. Na marginesie Jego Listu do artystów.

Ks. Marek Czajkowski
Misie są sprawą wiary (RM 11) – w kontekście duchowości, Karmelu.

Recenzje i omówienia

Ks. Maciej Bała (rec.)
Człowiek wobec religii, red. K. Mech, wyd. NOMOS, Kraków 1999.ss.264

Ks. Maciej Bała (rec.)
Georges Cotticr, Les chemins de la rison. Questions d’epistemologie theologique et pliilosophique, Silence et Parole, Saint-Maur 1997, ss. 256.

Ks. Maciej Bała (rec.)
Wiesław Dąbrowski, Poznanie Boga w Super Boetium de Trinitare sw. Tomasza z Akwinu, Wyd. Archidiecezji Warszaw­skiej, Warszawa 1999, ss. 228.