TOM XI – 1998 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom XI

Spis treści

ARTYKUŁY

Wojciech Zieliński
Czy “lepsze” przestanie być wrogiem “dobrego”.

Piotr Szczudlowski
Biskupi w dziejach mieszczaństwa gdańskiego.

Ks. Henryk Skorowski SDB
Rola i miejsce Kościoła w życiu społeczno-politycznym.

Ks. Jan Perszon
Ascetyczno – teologiczne treści pieśni pogrzebowych śpiewanych na Kaszubach.

Ks. Grzegorz Lewandowski
Małżeństwo bezdzietne a rodzicielstwo.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Krytyka argumentów za pierwszeństwem Ewangelii Marka.

Ks. Bronisław Grulkowski
Problem ideologizacji w psychoterapii.

Ks. Bronisław Grulkowski
Katolik a asertywność.

Ks. Tomasz Czapiewski
Interpretacja symbolu Wzgórza św. Wojciecha w świetle gdańskiej tradycji pobytu Świętego.

Ks. Janusz Balicki
Wspomagana prokreacja i badania prenatalne w Polsce.

Recenzje i omówienia

Ks. Janusz Mariański
„Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła. Płock 1988. ss. l68.

Assisted Reproductive Technologies
Aalysis and Recommendations for Public Policy. New York Stata Task Force on Life and the Law (April 1998) ss.474.

H.P. Dunn
Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1997, ss. 243.