TOM VIII – 1992 r.

Tom do pobrania – Studia Gdańskie Tom VIII

Spis treści

Ks. Andrzej Kowalczyk
Motywy zmian w Mateuszowych cytatach Starego Testamentu niezgodnych z tekstem masoreckim i Septuagintą.

Ks. Andrzej Kowalczyk
Nauka autorów Nowego Testamentu o kapłaństwie powszechnym i służebnym.

Ks. Grzegorz Rafiński
Rola charyzmatu prorockiego we wspólnocie Janowej (J 16,12-15 i l J).

Ks. Grzegorz Rafiński
Adresaci Ewangelii: funkcja retoryczna l Kor 2,6-3, 4 w 1 Kor l-4

Ks. Janusz Balicki
Personalizm etyczny twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego.

Zdzisław Kropidłowski
Realizacja miłosierdzia chrześcijańskiego w działalności kas samopomocowych cechów gdańskich (XVl – XVIII w.)

Ks. Kazimierz Kloskowski
“Scientific” creationism – reception of the theory in Poland.