• Vaticano
 • John Paul II
 • Kościół
 • 基督徒
 • Iglesia
 • miłosierdzie
 • Biblical Commentary
 • Ps 23
 • Papa Francesco
 • La Voce di Dio
 • Kirche
 • Old Testament
 • 救世主
 • Gospel
 • Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος
 • Gute Nachricht
 • Church
 • Ιησοῦς
 • Temple
 • IKor 13
 • Salomon
 • wisdom
 • בְּרֵאשִׁית
 • Frieden
 • heaven
 • Jerusalén
 • zbawienie
 • воскресение
 • 复活
 • Iglesia
Studia Gdańskie są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne).

CZASOPISMO NAUKOWE
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Studia Gdańskie

REDAKTOR NACZELNY:

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki

ADRES REDAKCJI:

ul. Bpa E. Nowickiego 3
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel.: 58 552-00-50
fax: 58 552-42-68
e-mail: studiagdanskie@diecezjagdansk.pl
studiagdanskie.diecezja.gda.pl


ISSN 0137-4338

WYDAWCA:

Gdańskie Seminarium Duchowne
Kuria Metropolitalna Gdańska